Liturgiczna Służba Ołtarza

Opiekun ministrantów i lektorów: ks. Mirosław Kardaś

O NAS

Początków ministrantury możemy się dopatrywać już za czasów Jezusa Chrystusa. W Ewangelii św. Jana czytamy: „Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Jezusa: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby (…) Jezus wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym” (J 6, 8-9, 11)
Termin łaciński ministrare oznacza „służyć, pomagać”. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych.

Nasza służba polega na tym, aby przybliżyć ludziom ważność służenia. Możemy być bliżej Chrystusa, służyć Jemu i nosić określone przedmioty, przygotowywać dary ofiarne , dzwonić dzwonkami i czytać Słowo Chrystusowe. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna.

W Polsce LSO istnieje od roku 1964, a w naszej parafii od początku jej istnienia.

  • Grupa lektorów, obecnie w liczbie 20. Jest to młodzież szkół gimnazjalnych, średnich i wyższych.
  • Grupa ministrantów w licznie ok. 30 to chłopcy w wieku szkoły podstawowej.

W parafii księża opiekunowie z pomocą animatorów systematycznie prowadzą pracę formacyjną poprzez cotygodniowe spotkania. Organizują wycieczki i mecze dla ministrantów i lektorów. W czasie wakacji ministranci i lektorzy uczestniczą w obozach, na których zdobywają kolejne stopnie, dopuszczające do czynności liturgicznych.

Zapraszamy na kandydatów chłopców po I Komunii Świętej. Chętni mogą zgłaszać się do księży w parafii. Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 18:00 Msza św., a po niej zbiórka.

Linki:

Serwis diecezjalny
Serwis ogólnopolski