Drzewo Życia

duszpasterz: ks. Lucjan Dyka

PSALM 1

Dwie drogi życia

1 Szczęśliwy mąż,

który nie idzie za radą występnych,

nie wchodzi na drogę grzeszników

i nie siada w kręgu szyderców,

2 lecz ma upodobanie w Prawie Pana,

nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.

3 JEST ON JAK DRZEWO ZASADZONE NAD PŁYNĄCĄ WODĄ,

które wydaje owoc w swoim czasie,

a liście jego nie więdną;

co uczyni, pomyślnie wypada.

4 Nie tak z występnymi, nie tak:

są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata.

5 Toteż występni nie ostoją się na sądzie

ani grzesznicy – w zgromadzeniu sprawiedliwych,

6 bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych,

a droga występnych zaginie.

Wspólnota Drzewo Życia!

Nasza wspólnota „Drzewo Życia” została założona przez świeckich ewangelizatorów Sylwię i Witka Wilków 1 stycznia 2019 roku. Zanim jednak to nastąpiło w parafii pw. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie odbyło się Seminarium Odnowy Wiary, które oni prowadzili. „Drzewo Życia” to wspólnota ewangelizacyjno – charyzmatyczna. Naszym celem jest przyprowadzanie ludzi do Boga i dawanie im doświadczenia żywej i autentycznej relacji z Nim tak, by potem oni nieśli to doświadczenie dalej, kolejnym osobom.

Spotykamy się na wspólnej modlitwie lub Eucharystii w salce parafialnej oraz w kościele, w każdy czwartek o godzinie 19:15. W naszych spotkaniach jesteśmy nastawieni na obecność Jezusa, dlatego wielbimy Boga z całego serca angażując się w śpiew, spontaniczną modlitwę, czytanie Słowa Bożego i słuchanie Jego głosu. Co miesiąc spotykamy się na wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy oraz modlitwie wstawienniczej, które to wydarzenia odbywają się w kościele. Natomiast w salce odbywa się spontaniczne uwielbienie, konferencje tematyczne, świadectwa oraz dzielenie w tzw. „małych grupach”, gdzie rozważamy Słowo Boże według naszych dzienników formacyjnych.

Jesteśmy osobami, których połączyło pragnienie głębszego poznania prawdziwego i żywego Boga oraz doświadczenie obecności Ducha Świętego, który działa w Kościele. Oddajemy nasze życie Jezusowi Chrystusowi, który jest w centrum naszej wspólnoty i którym pragniemy się dzielić z drugim człowiekiem po to, by Kościół jako „Duchowa budowla” był coraz bardziej okazały, piękny i wspaniały.

Poza naszymi cotygodniowymi spotkaniami angażujemy się w ewangelizację poprzez głoszenie kerygmatu na takich wydarzeniach jak:

– Seminarium Odnowy Wiary,

– kursy SNE np. Nowe Życie,

– pomoc w organizacji Strefy Mocy.

Poprzez te działania pomagamy w zakładaniu nowych wspólnot przy parafiach, dzięki czemu Ewangelia roznosi się coraz dalej.

Zapraszamy! Dołącz do nas w każdy czwartek o godz. 19:15!