Znajdujesz się w trudnej sytuacji lub chcesz kogoś wesprzeć skuteczną modlitwą?

Mamy dla ciebie wielokrotnie sprawdzoną propozycję: modlitwę do św. Rity, dzięki której wiele osób zostało wysłuchanych przez Boga.

*******************

Pozdrawiam cię święta Rito, napełniona miłością i pokojem, przykładzie każdej wszelkiej cnoty, wierna uczennico Chrystusa. Pomóż nam, patronko rodziny i przebaczenia, uwierzyć, że dla Boga wszystko jest możliwe i wspomagaj nas w każdej potrzebie. Amen.

****************

Bardzo skuteczna modlitwa
w sprawach trudnych i beznadziejnych

O potężna i sławna święta Rito, oto u Twoich stóp nędzna dusza potrzebująca pomocy zwraca się do Ciebie z nadzieją, że zostanie wysłuchana.

Ponieważ jestem niegodny z tytułu niewierności mojej, nie śmiem spodziewać się, że moje prośby będą zdolne ubłagać Boga. Dlatego wyczuwam potrzebę, aby mieć za sobą potężną orędowniczkę, więc Ciebie wybieram sobie, święta Rito, ponieważ Ty właśnie jesteś niezrównaną świętą od spraw trudnych i beznadziejnych.

O droga święta, weź do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję i o którą tak gorącą proszę … (wymienić ją).

Nie pozwól mi odejść od Ciebie, nie będąc wysłuchanym. Jeżeli jest we mnie coś, co byłoby przeszkodą w otrzymaniu łaski, o którą proszę, pomóż mi usunąć tę przeszkodę: poprzyj moją prośbę swymi cennymi zasługami i przedstaw ją swemu niebieskiemu Oblubieńcowi, łącząc ją z twoją prośbą. W ten sposób moja prośba zostanie przedstawiona przez Ciebie, wierną oblubienicę spośród najwierniejszych. Ty odczuwałaś boleść Jego męki, jak mógłby On odrzucić Twą prośbę i nie wysłuchać jej?

Cała moja nadzieja jest więc w Tobie i za Twoim pośrednictwem czekam ze spokojnym sercem na spełnienie moich życzeń. O droga święta Rito, spraw, aby moja ufność i moja nadzieja nie zostały zawiedzione, aby moja prośba nie była odrzucona. Uproś mi u Boga to, o co proszę, a postaram się, aby wszyscy poznali dobroć Twego serca i wielką potęgę Twego wstawiennictwa.

O Najsłodsze Serce Jezusa, które zawsze okazywało się tak bardzo czułe na najmniejszą nędzę ludzkości, daj się wzruszyć moimi potrzebami i nie bacząc na moją słabość i niegodność, zechciej wyświadczyć mi łaskę, która tak leży mi na sercu i o którą prosi Cię dla mnie i ze mną Twoja wieczna oblubienica święta Rita.

O tak, za wierność, jaką święta Rita zawsze okazywała łasce Bożej, za wszystkie zalety, którymi uhonorowałeś Jej duszę, za wszystko co wycierpiała w swym życiu jako żona, matka i w ten sposób uczestniczyła w Twej bolesnej męce i wreszcie z tytułu nieograniczonej możliwości wstawiania się, przez co chciałeś wynagrodzić Jej wierność, udziel mi Twej łaski, która jest mi tak bardzo potrzebna.

A Ty, Maryjo Dziewico, nasza najlepsza Matko Niebieska, która przechowujesz skarby Boże i rozdzielasz wszelkie łaski, poprzyj Twoim potężnym wstawiennictwem modły Twej wielkiej czcicielki świętej Rity, aby łaska, o którą proszę Boga, została mi udzielona. Amen.

**************

LITANIA DO ŚW. RITY

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,      
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
     
Ojcze z Nieba, Boże,       zmiłuj się za nami,      
Synu, Odkupicielu świata, Boże,      
Duchu Święty, Boże,      
Święta Trójco, Jedyny Boże,
      
Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady,       módl się za nami,      
Święty Józefie,      
Święty Augustynie,      
Święta Moniko,      
Święta Rito,      
Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych,      
Pocieszycielko zasmuconych,      
Obrono i ucieczko opuszczonych,      
Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach,      
Przykładzie łagodności i pokory,      
Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia,      
Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu,      
Ozdobo Zakonu augustiańskiego,      
Różo miłości,      
Miłośnico Jezusa ukrzyżowanego,      
Oblubienico Jezusa cierpiącego,      
Święta Rito, cierniem z korony Chrystusa zraniona,      
Święta Rito, raną na czole ozdobiona,      
Święta Rita, pełna ufności w Opatrzność Bożą,      
Święta Rito, w pełni Bogu poświęcona,      
Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa,      
Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona,      
Święta Rito, zawsze przez Boga wysłuchana,
      
Abyśmy wyrzekli się miłości własnej,       uproś nam św. Rito      
Abyśmy ćwiczyli się w pokorze,      
Abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli,      
Abyśmy Boga ponad wszystko kochali,      
Abyśmy Jego wolę zawsze wypełniali,      
Abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali,      
Abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali,      
Abyśmy twoje cnoty naśladowali,
      
We wszystkich prośbach       wspomagaj nas św. Rito      
We wszystkich niebezpieczeństwach,      
We wszystkich potrzebach i uciskach,      
W każdym smutku i przeciwności,      
W krzyżu i cierpieniu,      
W godzinie śmierci, 
     
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: Módl się za nami święta Rito.       
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.       

Módlmy się:      
Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

****************

NOWENNA

Nowenna – Dzień Pierwszy

Niech będzie uwielbiony Bóg w Twoim życiu św. Rito.
Niech będzie uwielbiony Bóg w Twoim zawierzeniu Bożej Woli i Bożej Opatrzności.

Bóg wejrzał na Ciebie, wybrał Cię swoją łaską, a Tyś odpowiedziała Jemu pełnym miłości posłuszeństwem. W Boże dłonie oddałaś całą siebie i pozwoliłaś się prowadzić Bogu nawet wtedy, gdy Jego zamysł był inny od Twoich planów i zamierzeń.
Naucz mnie św. Rito takiego właśnie zawierzenia Bogu. Wyproś mi łaskę ciągłego trwania przy Bogu w moim życiu. Wyproś mi łaskę wierności Jezusowi i Jego Ewangelii. Wyproś łaskę zaufania Bogu dla mnie oraz wszystkich, których kocham, aby nic i nikt nie mógł oderwać nas od miłości Boga, która jest w Chrystusie Panu Naszym.

Wyproś mi także łaski, o które dzisiaj szczególnie proszę Boga przez Twoje wstawiennictwo.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

V. Obdarzyłeś Panie służebnicę Twoją Ritę.
R. Znakiem miłości i męki Twojej.

Módlmy się:
Boże, który wybrałeś św. Ritę i obdarzyłeś Ją łaską zawierzenia Twej Opatrzności, wysłuchaj próśb, które zanosimy przez Jej wstawiennictwo. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień drugi

Niech będzie uwielbiony Bóg w ciszy i szczęściu Twojego domu rodzinnego św. Rito.
Niech będzie uwielbiony Bóg w posłuszeństwie Twoim rodzicom.
Niech będzie uwielbiony Bóg w Twoim małżeńskim życiu.

Bóg pozwolił Ci zaznać szczęśliwego dzieciństwa. A gdy posłuszna woli rodziców przyjęłaś obowiązki żony, to trwałaś w wierności, aż do końca, wypraszając łaskę nawrócenia mężowi. Bądź św. Rito Opiekunką małżeństw, Opiekunką rodzin. Zwłaszcza tych małżeństw i tych rodzin, które przezywają trudne chwile kryzysu. Wypraszaj łaskę wierności małżonkom. Wypraszaj dla nich łaskę otwarcia serc i umysłów, aby wszystkie spory rozwiązywane były w oparciu o Ewangelię Jezusa, z miłością, dla dobra ich małżeństwa i rodziny. Niech wierność sakramentalnej przysiędze małżeńskiej będzie dla nich zawsze największą wartością.

Wyproś mi też łaski, o które dzisiaj szczególnie proszę Boga przez Twoje wstawiennictwo:
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

V. Obdarzyłeś Panie służebnicę Twoją Ritę.
R. Znakiem miłości i męki Twojej.

Módlmy się:
Boże, który dałeś św. Ricie łaskę wytrwałości w trudnościach życia małżeńskiego, wysłuchaj próśb, które za Jej wstawiennictwem zanosimy. Daj małżonkom łaskę wierności i obdarz ich potrzebnymi łaskami, aby małżeństwa i rodziny były Tobą, Boże silne. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Dzień trzeci

Niech będzie uwielbiony Bóg w łasce Twego macierzyństwa św. Rito.
Niech będzie uwielbiony Bóg, który ustrzegł Twych synów od zbrodni.

On umocnił Cię swą łaską, gdy zabrał Twych synów do Siebie, aby nie splamili swych rąk krwią, a sumienia nie obciążyli zbrodnią. Otocz swoją wstawienniczą opieką małżeństwa, które pragną doznać łaski posiadania potomstwa. Niech będzie im dana łaska rodzicielstwa. Wyproś sercom matek miłość prawdziwą, odpowiedzialną i wymagającą. Wyproś ojcom silę i mądrość. Niech w naszych rodzinach dzieci wzrastają w miłości Boga i ludzi. Niech dla dobra rodziców najważniejsze będzie dobro dusz ich dzieci. Wyproś św. Rito naszym rodzinom tę łaskę, aby rodzice zbawiali się wraz ze swymi dziećmi.

Wyproś mi także łaski, o które dzisiaj szczególnie proszę Boga przez Twoje wstawiennictwo:
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

V. Obdarzyłeś Panie służebnicę Twoją Ritę.
R. Znakiem miłości i męki Twojej.

Módlmy się:
Boże, który dałeś św. Ricie łaskę macierzyństwa, wysłuchaj próśb, które za Jej wstawiennictwem zanosimy. Daj małżeństwom łaskę rodzicielstwa. Obdarz je łaskami potrzebnymi do wychowania ich dzieci na większą Twoją chwałę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Dzień czwarty

Niech będzie uwielbiony Bóg w Twoim mężu, który przebaczył wrogom, św. Rito.
Niech będzie uwielbiony Bóg w jego nawróceniu.

Bóg pozwolił Ci wyprosić tę łaskę dla Twego męża. Twej opiece i Twemu wstawiennictwu polecamy wszystkich, którzy żyją daleko od Boga, wszystkich, którzy zagubili go w swoim życiu. Wyproś im łaskę powrotu do Niego. Weź w Swą opiekę, tych, którzy trwają w nienawiści, bo nie chcą lub nie potrafią przebaczyć uraz i krzywd. Wyproś łaskę wyzwolenia tym, których zniewalają nałogi, a pycha nie pozwala im prosić o pomoc. Niech wolni od wpływów złego ducha żyją w prawdziwej wolności Dzieci Bożych na większą chwałę Boga i pożytek bliźnich.

Wyproś mi także łaski, o które dzisiaj szczególnie proszę Boga przez Twoje wstawiennictwo:
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

V. Obdarzyłeś Panie służebnicę Twoją Ritę.
R. Znakiem miłości i męki Twojej.

Módlmy się:
Boże, który wysłuchałeś prośby św. Rity zanoszone o nawrócenie swego męża, wysłuchaj nasze prośby, które przedstawiamy Ci przez wstawiennictwo św. Rity i udziel łaski powrotu do Ciebie tym, których grzechy zniewalają. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Dzień piąty

Niech będzie uwielbiony Bóg w szczególnym znaku Męki, jaki dał Ci Pan, św. Rito.
Niech będzie uwielbiony Bóg w Twoim półcierpieniu z Panem przez ranę kolca z Jego cierniowej korony.

Bóg dał Ci tę łaskę, a Tyś swoje cierpienie i modlitwy oddała Jemu stając się Orędowniczką dla wszystkich chorych, obarczonych cierpieniem, dźwigających krzyż starości i osamotnienia. Tobie ich oddajemy także dzisiaj. Bądź z wszystkimi, którzy cierpią w szpitalach, hospicjach, domach rodzinnych. Niech nie będą opuszczeni w swym cierpieniu. Wyproś im łaskę zdrowia, jeśli taka jest wola Boża. Wyproś im wolność od lęku przed cierpieniem, samotnością i śmiercią. Wyproś im szczególnie tę łaskę, aby swe cierpienie potrafili łączyć z Cierpieniem Chrystusa. Dla wszystkich, którzy opiekują się chorymi wyproś u Pana cierpliwość i miłość pełną zrozumienia. Uwolnij ich od lęku o najbliższych wyproś łaskę poddania się Bożej woli.

Wyproś mi także łaski, o które dzisiaj szczególnie proszę Boga przez Twoje wstawiennictwo:
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

V. Obdarzyłeś Panie służebnicę Twoją Ritę.
R. Znakiem miłości i męki Twojej.

Módlmy się:
Boże, który pozwoliłeś św. Ricie uczestniczyć w męce Pana Jezusa, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy przez Jej wstawiennictwo prosząc za wszystkich chorych. A jeśli taka jest Twoja wola, daj im zdrowie duszy i ciała. Wszystkim daj łaskę dźwigania krzyża choroby w łączności z cierpiącym Chrystusem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Dzień szósty

Niech będzie uwielbiony Bóg w chwilach doświadczenia w Twojej wspólnocie zakonnej św. Rito.
Niech będzie uwielbiony Bóg w odosobnieniu Twojej klasztornej celi.

Rana Twej głowy sprawiła, ze Twa cela zakonna stała się sanktuarium ciągłego trwania przed Panem św. Rito. Potrzebujący przychodzili do Ciebie prosząc o modlitwę. My także przychodzimy dzisiaj i stajemy przed Tobą ze wszystkimi naszymi problemami i codziennymi trudnościami. Wspieraj swoją modlitwą kapłanów, siostry zakonne, wszystkich przygotowujących się do życia kapłańskiego i zakonnego. Zanieś św. Rito przed Boży tron lęk o jutro wszystkich bezrobotnych i obawiających się utraty pracy. Otocz swą opieką wszystkich przebywających poza domem czy to w kraju, czy za granicą, wszystkich, którym odebrano należną zapłatę i świadczenia. Wyproś dar mądrości i rozumu wszystkim uczącym się i studiującym. Wyproś siły wszystkim babciom i dziadkom. Wypraszaj Bożą pomoc każdemu z nas zwłaszcza wtedy, gdy najbardziej jej potrzebujemy.

Wyproś mi także łaski, o które dzisiaj szczególnie proszę Boga przez Twoje wstawiennictwo:
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

V. Obdarzyłeś Panie służebnicę Twoją Ritę.
R. Znakiem miłości i męki Twojej.

Módlmy się:
Boże, który obdarzałeś potrzebnymi łaskami tych, za których modliła się św. Rita w czasie swego ziemskiego życia, wysłuchaj także naszych próśb zanoszonych w codziennych naszych potrzebach przez wstawiennictwo św. Rity. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Dzień siódmy

Niech będzie uwielbiony Bóg w Twoim przyjęciu do klasztoru św. Rito.
Niech będzie uwielbiony Bóg w każdym dniu Twego zakonnego życia.

Oddana Panu prze śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa trwałaś św. Rito w pełnym zjednoczeniu z Bogiem. To ono sprawiało, ze Bogu polecałaś każdą prośbę – nawet najbardziej, po ludzku sądząc, beznadziejną – i byłaś wysłuchana. My także przychodzimy do Ciebie św. Rito, byś wraz z nami prosiła w intencjach, które spełnić się mogą tylko mocą Bożą, napełniając nasze serca nadzieją i pokojem. Proś z nami św. Rito o siłę i nadzieję dla tych, którzy nie widząc rozwiązania swych życiowych problemów, uznają je za beznadziejne. Nam zaś wyproś to, byśmy w każdej życiowej sytu8acji pamiętali, ze dla Boga nie ma nic niemożliwego.

Wyproś mi także łaski, o które dzisiaj szczególnie proszę Boga przez Twoje wstawiennictwo:
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

V. Obdarzyłeś Panie służebnicę Twoją Ritę.
R. Znakiem miłości i męki Twojej.

Módlmy się:
Boże dla Ciebie wszystko jest możliwe. Wysłuchaj tych, którzy w największych trudnościach życiowych swego życia tylko w Tobie pokładają nadzieję. Niech wstawiennictwo św. Rity wyprosi im to, o co z ufnością błagają. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Dzień ósmy

Niech będzie uwielbiony Bóg w Twoim rozstaniu z rodzicami św. Rito.
Niech będzie uwielbiony Bóg w Twoim bólu po śmierci męża i synów.

Bóg umocnił Cię swą łaską, byś chwile śmierci najbliższych przeżyła w poddaniu się Jego świętej woli. Wyproś tę łaskę wszystkim, którzy opłakują śmierć najbliższych, wszystkim, którym trudno pogodzić się z wolą Bożą po odejściu ukochanych osób. Naszym bliskim zmarłym wyproś św. Rito łaskę wiecznego zbawienia. Twemu wstawiennictwu polecamy szczególnie tych, którzy odeszli do Pana niespodziewanie, nagle, w wypadkach i tych, którzy w chwili tragicznej rozpaczy sami targnęli się na swoje życie. Niech Bóg będzie dla nich Miłością Miłosierną. Niech da im wieczny pokój.

Wyproś mi także łaski, o które dzisiaj szczególnie proszę Boga przez Twoje wstawiennictwo:
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

V. Obdarzyłeś Panie służebnicę Twoją Ritę.
R. Znakiem miłości i męki Twojej.

Módlmy się:
Boże pełen miłosierdzia, Tobie przez wstawiennictwo św. Rity polecamy naszych zmarłych. Niech spotkanie z Tobą będzie dla nich życiem w pokoju i szczęściem bez końca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Dzień dziewiąty

Niech będzie uwielbiony Bóg w twoim życiu łaski św. Rito.
Niech będzie uwielbiony Bóg w ciszy Twojej śmierci.

Każdą chwilę swego życia przeżyłaś św. Rito w wierności Bogu i Jego natchnieniom. Trwałaś w niej, aż do zjednoczenia z Panem przez śmierć. Wyproś nam łaskę takiej wierności. Wyproś dla każdego z nas łaskę wytrwania w dobrym, aż do śmierci. A kiedy przyjdzie chwila spotkania z Bogiem bądź blisko nas, byśmy byli gotowi. Wyproś nam łaskę trwania z Chrystusem w naszym życiu i w naszej śmierci, aż do chwały zmartwychwstania.

Wyproś mi także łaski, o które dzisiaj szczególnie proszę Boga przez Twoje wstawiennictwo:
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

V. Obdarzyłeś Panie służebnicę Twoją Ritę.
R. Znakiem miłości i męki Twojej.

Módlmy się:
Boże, który dałeś św. Ricie łaskę wierności Tobie w całym Jej życiu, wysłuchaj nas, którzy prosimy przez Jej wstawiennictwo. Udziel nam łaski wytrwania w dobrym, aż do końca i daj nam także łaskę dobrej śmierci. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen