SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE

Opiekun duchowy: ks. Lucjan Dyka

Spotkania-Malzenskie

Spotkania Małżeńskie są ruchem rekolekcyjnym mającym na celu pogłębianie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku.

Charyzmatem Spotkań Małżeńskich jest DIALOG rozumiany jako rozmowa w prawdzie i miłości, prowadząca do spotkania męża i żony ze sobą i z Bogiem. W Spotkaniach Małżeńskich duże znaczenie przypisuje się poznaniu uczuć, potrzeb psychicznych i innych naturalnych cech osobowości, pojmowanych jako dar i zadanie.

Podstawową formą pracy Spotkań Małżeńskich są trzydniowe rekolekcje o charakterze warsztatów. W czasie ich trwania nie ma tradycyjnych konferencji ani katechez. Odpowiednio przygotowane małżeństwa i kapłani wprowadzają uczestników do pracy własnej, polegającej na nauce i doświadczeniu dialogu. Praca ta prowadzona jest przez małżonków wyłącznie we dwoje. Żadne sprawy łączące lub dzielące małżonków uczestniczących nie są ujawniane w grupie. Uczestnictwo w Spotkaniach Małżeńskich wiąże się z wyjazdem na rekolekcje weekendowe. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie. Konieczny jest udział obojga małżonków, bez dzieci, na całości programu.

Na Spotkania Małżeńskie przyjeżdżają ludzie w różnym wieku, o różnym stażu małżeńskim, różnym poziomie wiedzy i zaangażowania religijnego, z różną skalą uczuć łączących lub dzielących małżonków. Na weekend mogą przyjeżdżać zarówno tzw. „dobre małżeństwa” jak i małżeństwa przeżywające poważne konflikty, często będące nawet na etapie rozmów o rozwodzie.

W ramach ruchu Spotkań Małżeńskich prowadzimy:

Rekolekcje dla Małżeństw (podstawowe i pogłębiające) – rekolekcje weekendowe pogłębiające więzi małżeńskie, pomagające lepiej zrozumieć siebie i współmałżonka, utrzymane na zasadzie wzajemnego dialogu.

Wieczory dla Zakochanych – to program przygotowujący do przyjęcia sakramentu małżeństwa. Wieczory przeznaczone są zarówno dla narzeczonych, którzy podjęli już decyzje o małżeństwie, jak również dla par chodzących ze sobą, poważnie myślących o swoim związku. Wieczory prowadzone są w cyklu dziewięciu cotygodniowych spotkań, z których każde trwa około 2-3 godzin. Podstawową metodą jest praca własna narzeczonych. Inspirują do niej wprowadzenia i świadectwa małżeństw oraz kapłanów – animatorów Spotkań Małżeńskich. Uczestnicy – w swoich parach – mają możliwość pełniejszego poznania własnych cech osobowości i oczekiwań, a także ustalenia wspólnej hierarchii ważności spraw w życiu. Uczą się również jak rozwiązywać konflikty i jak budować autonomię swojego związku. Odkrywają czym jest naprawdę sakrament małżeństwa, rozpoznają miejsce wiary w swoim życiu. Dowiadują się o podstawowych sprawach z zakresu nauki Kościoła o małżeństwie i rodzinie. Praca ma charakter warsztatowy. W spotkaniach można uczestniczyć tylko parami. Prowadzącymi są animatorzy Spotkań Małżeńskich i kapłan.

Spotkania Porekolekcyjne – czyli spotkania „małej grupy” dla chętnych małżeństw, które uczestniczyły w rekolekcjach weekendowych podstawowych. Każda grupa ustala indywidualnie harmonogram pracy.

Przy naszej parafii istnieje „mała grupa”. Składa się z 10 par małżeńskich.

Więcej informacji na stronach:

spotkaniamalzenskie.pl

rzeszow.spotkaniamalzenskie.pl