RUCH ŚWIATŁO – ŻYCIE “OAZA”

Opiekun: ks. Krzysztof Szot

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Ruch wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot. Założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem był ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 – 27 II 1987).Znakiem Ruchu Światło-Życie jest starochrześcijański symbol fos (gr. światło) i zoe (gr. życie) splecione literą omega tworzące krzyż.

Duchowość Ruchu Światło-Życie została wyrażona w “Drogowskazach Nowego Człowieka”. Cel Ruchu Światło – Życie jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji poprzez udział w regularnych spotkaniach w grupie parafialnej i udział w rekolekcjach wakacyjnych 15-dniowych tzw. Oazach.

Struktura ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła. Małe grupy, do których należą uczestnicy Ruchu, tworzą jego wspólnotę w parafii. Wspólnoty Ruchu utrzymują ze sobą łączność spotykając się na Dniach Wspólnoty. Kapłani w Ruchu spełniają rolę moderatorów. Spoczywa na nich odpowiedzialność za duchową formacją uczestników Ruchu i eklezjalność wspólnot. Odpowiedzialność za całość Ruchu sprawuje Moderator Generalny. Na szczeblu diecezji i parafii odpowiedzialność pełnią moderatorzy diecezjalni i parafialni. Każdy moderator pełni swą posługą wraz z zespołem diakonii.

W naszej parafii opiekę na grupami sprawuje zespół animatorów. Młodzież z Oazy uczestniczy w uroczystościach parafialnych, przygotowuje liturgię Mszy św. czuwania tematyczne, adoracje, rozważania drogi krzyżowej i modlitwy różańcowej. Bardzo często służy parafii muzyką i śpiewem.

Spotkania:

  • w każdy piątek o godz.17:00 w Domu Parafialnym odbywa się śpiew; następnie jest Msza św. o 18:00, a po niej spotkania w grupach wiekowych z animatorami. Całość kończy się modlitwą wieczorną o godzinie 20.00.

 

Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkania naszej Oazy!
Nie może Ciebie zabraknąć 🙂

Linki:

Serwis Diecezjalny Oazy
Serwis Ogólnopolski Oazy