Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi». (Rdz 1,27-28).    

Każde małżeństwo, zawarte jako trwała wspólnota życia mężczyzny i kobiety posiada swoją godność i jest z natury dobre, bo jest ustanowione przez Stwórcę nieba i ziemi. Przygotowanie do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego obejmuje:

  • spotkania z duszpasterzem w kancelarii parafialnej,
  • zaświadczenie z USC o braku przeszkód ( ślub konkordatowy ),
  • trzy nauki przedślubne,
  • trzy spotkania w poradnictwie rodzinnym.

   W celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego, narzeczeni (z których przynajmniej jedno z nich zamieszkuje na terenie tej parafii) zgłaszają się do kancelarii parafialnej, przynajmniej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.    Zgodnie z prawem kościelnym i polskim państwowym, małżeństwo mogą zawrzeć strony, mężczyzna i kobieta. Jeśli narzeczeni pragną zawrzeć małżeństwo w tutejszym kościele parafialnym, a żadna ze stron nie mieszka na terenie tej parafii, wszelkie sprawy załatwia się w kancelarii parafialnej, jednej ze stron, tam zgłaszając swój zamiar dotyczący ewentualnego miejsca zawarcia małżeństwa.

Termin rozpoczęcia katechez przedmałżeńskich w niektórych parafiach Rzeszowa
ParafiaTermin
Pobitno, Św.J.S.PelczaraI sobota W. Postu
Faralistopad
Staromieście, św.Józefakwiecień
Bożego Ciałagrudzień
Chrystusa Królawrzesień
MB Saletyńskiejluty
Podwyższenia Krzyża Świętegostyczeń
św.Judy Tadeuszamaj
MB Królowej Polskipaździernik
Św.Michałamarzec
MB Różańcowejczerwiec
Bożego Ciałagrudzień
Termin rozpoczęcia katechez przedślubnych w niektórych parafiach Rzeszowa
ParafiaKonferencje
FaraI czwartek m-ca, godz. 17.00
StaromieścieIII czwartek m-ca, godz.17.00
Bożego CiałaI środa m-ca, godz.19.00
Chrystusa KrólaI niedziela m-ca, godz. 10.30
MB SaletyńskiejI wtorek m-ca, godz.18.00
Rzeszów-SłocinaI pon. m-ca, godz. 18.30
Podwyższenia Krzyża ŚwiętegoIII środa m-ca, godz. 16.00
św.Judy TadeuszaIII wtorek m-ca, godz. 18.00
MB Królowej PolskiI środa m-ca, godz. 18.00

www.rodzina.rzeszow.pl Żródło: Kuria Diecezjalna w Rzeszowie