GRUPA PIELGRZYMKOWA “JÓZEF”

  • Przewodnik: ks. Robert Karaś

Logo pielgrzymkoweGrupa pielgrzymkowa “Józef” powstała w 1998r. Podczas kolejnego spotkania Kierownictwa Pielgrzymki – po odejściu “grup” z Archidiecezji prze- myskiej powołano dwie grupy: Józef – w parafii wtedy jeszcze bł. J.S.Pelczara i Kinga w parafii MB Saletyńskiej a obecnie przeniesiona do parafii MB Krówej Polski. Początkowo była niezbyt liczna około 100 osób. Pierwszym przewodnikiem był ks. Stanisław Wójcik..

W kolejnych latach 2000- 2003 funkcję przewodnika pełnił ks. Wiesław Bednarz, 2004 – 2005 – ks. Paweł Kopeć, 2006 – 2009 ks. Marek Kiełbasa; 2010 roku ks. Krzysztof Wielgosz i inni.

Skład Grupy stanowią pielgrzymi skupieni przy parafii Św. J.S.Pelczara – dekanat Rzeszów – Wschód. W grupie wędruje zwykle kilku kapłanów i alumnów. Wiele osób z parafii św. Józefa Sebastiana Pelczara jest zaangażowanych w techniczną i organizacyjną oprawę całej pielgrzymki

Logo pielgrzymki na Jasną GóręW ciągu roku grupa uczestniczy w spotkaniach opłatkowych i wielkanocnych. W 2018 roku, pielgrzymka była w dniach 4 – 13 Sierpnia pod hasłem “Odnów Oblicze”. W drugim kwartale 2013 roku, powstała platforma internetowa Rzeszowskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Znajdziemy na niej wszystkie niezbędne informacje grup pielgrzymkowych.