GRUPA PIELGRZYMKOWA

„Józef”
  • Przewodnik: 

Grupa pielgrzymkowa “Józef” powstała w 1998 r. Podczas kolejnego spotkania Kierownictwa Pielgrzymki – po odejściu “grup” z Archidiecezji przemyskiej powołano dwie grupy: Józef – w parafii wtedy jeszcze bł. J.S.Pelczara i Kinga w parafii MB Saletyńskiej a obecnie przeniesiona do parafii MB Królowej Polski. Początkowo była niezbyt liczna około 100 osób.

Pierwszym przewodnikiem był ks. Stanisław Wójcik. W kolejnych latach 2000 – 2003 i 2015 – 2017 funkcję przewodnika pełnił ks. Wiesław Bednarz, 2004 – 2005 ks. Paweł Kopeć, 2006 – 2009 ks. Marek Kiełbasa; 2010 – 2011 ks. Krzysztof Wielgosz, 2012 – 2014 ks. Kazimierz Gawełda i od 2018 do obecnie ks. Robert Karaś.

Skład Grupy stanowią pielgrzymi skupieni przy parafii Św. J.S.Pelczara – dekanat Rzeszów – Wschód. W grupie wędruje zwykle kilku kapłanów i alumnów. Wiele osób z parafii św. Józefa Sebastiana Pelczara jest zaangażowanych w techniczną i organizacyjną oprawę całej pielgrzymki

W ciągu roku grupa uczestniczy w spotkaniach opłatkowych i wielkanocnych. W 2018 roku, pielgrzymka była w dniach 4 – 13 Sierpnia pod hasłem “Odnów Oblicze”. W drugim kwartale 2013 roku, powstała platforma internetowa Rzeszowskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Znajdziemy na niej wszystkie niezbędne informacje grup pielgrzymkowych.