SZAFARZE NADZWYCZAJNI KOMUNII ŚWIĘTEJ

   Tam, gdzie to doradza konieczność Kościoła, z braku szafarzy, także świeccy, chociażby nie byli lektorami lub akolitami, mogą wykonywać pewne obowiązki w ich zastępstwie, mianowicie: posługę słowa, przewodniczyć modlitwom liturgicznym, udzielać chrztu a także rozdzielać Komunię świętą, zgodnie z przepisami prawa.
[z Kodeksu Prawa Kanonicznego]

   „W naszej diecezji w Roku św. Pawła Apostoła postanowiliśmy podjąć działania, które umożliwią osobom obłożnie chorym przyjęcie niedzielnej Komunii św., a przez to budowanie żywej jedności z parafią […] Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa był chwalebny zwyczaj, że na zakończenie Mszy św. kapłan przekazywał Komunię św. wybranym osobom, zwłaszcza krewnym, by zanieśli ją swoim chorym w domach. […]Sobór Watykański II przypomniał, a II Synod Ogólnopolski zachęcił do realizacji tego starodawnego zwyczaju Kościoła, by przygotować świeckich pomocników. Oni także mogą, za specjalnym pozwoleniem Biskupa, pomagać kapłanom w rozdawaniu Komunii św. podczas uroczystości, gdy na Mszach św. gromadzi się więcej wiernych. Zwykle w parafiach duszpasterze udają się z posługą spowiedzi i Komunią św. do osób. chorych w pierwszy piątek miesiąca lub w pierwszą sobotę. W niedzielę zaś duszpasterze zajęci są w kościołach i kaplicach. Dlatego w wielu już diecezjach przygotowano grupę wiernych świeckich, których nazywamy nadzwyczajnymi szafarzami Komunii św., by w imieniu parafii w niedzielę zanosili Komunię św. osobom obłożnie chorym.”
[z listu Biskupa Rzeszowskiego Kazimierza Górnego – 2 czerwca 2008 r.]

Z naszej parafii do posługi szafarza nadzwyczajnego zostali przygotowani i pobłogosławieni przez Ks. Biskupa Ordynariusza panowie:

  • Tadeusz Kawa
  • Wiesław Kawalec
  • Sławomir Krzysztoń

Osoby, które chcą korzystać z Komunii świętej poprzez ich posługę, powinny zgłosić taką chęć księdzu Proboszczowi lub innym kapłanom

Link:

Serwis szafarzy nadzwyczajnych diecezji rzeszowskiej