Pasterka w obiektywie

Pasterka upamiętnia oczekiwanie i modlitwę pasterzy zmierzających do Betlejem.

Pasterka zgromadziła licznych wiernych parafian i gości.
Uroczysta msza św.
Okadzenie księgi Ewangelii jest wyrazem czci oddawanej Chrystusowi obecnemu w swoim słowie.
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza czyta ks. Lucjan Dyka
Celebransi od lewej: ks.Jan Pomianek, ks. Krzysztof Szot, ks. Stanisław Wójcik – proboszcz, ks. Lucjan Dyka, ks. Mirosław Kardaś.
Zgodnie ze zwyczajem – w uroczystej procesji dzieciątko Jezus zostało złożone w szopce.
Okadzenie bożonarodzeniowej szopki.

P.S.

ks. Jan Pomianek, pochodzi z Rzeszowa, urodził się w 1954 r. Tu ukończył wszystkie szkoły i studiował prawo w filii UMCS-u. W wieku 22 lat wstąpił do seminarium w Przemyślu i w 1982 r. został wyświęcony na kapłana. Bp Tokarczuk skrócił jego naukę o jeden rok ze względu na to, że byłem już po magisterium. Pracował później w Polsce przez 12 lat: w Dynowie, Jaśle, w Przewrotnym i Bartkówce, ale ciągle myślał o wyjeździe za granicę. Za zgodą abp. Józefa Michalika wyjechał do Francji, gdzie pozostał 10 lat. Później poprosił o pozwolenie na wyjazd do Włoch i pracował tam przez 5 lat. Teraz od 10 lat jest w Belgii.

Na podstawie: Niedziela przemyska 37/2018, str. VI

About the Author