Wizytacja Kanoniczna Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego

Bardzo ważnym wydarzeniem dla naszej Wspólnoty Parafialnej była przewidziana w prawie Kościoła wizytacja kanoniczna, która miała miejsce w niedzielę 6 czerwca br. Przeprowadził ją ks. bp Edward Białogłowski – biskup pomocniczy diecezji rzeszowskiej. Wizytacje odbywają się w parafii raz na pięć lat. Jej celem jest zapoznanie się z bieżącymi sprawami parafii, tak duchowymi jak i materialnymi, spotkania z grupami duszpasterskimi i kapłanami, oraz wspólna modlitwa. Ksiądz Biskup podczas Mszy świętych wygłosił homilię oraz udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Ks. Biskup został przywitany przed wejściem do świątyni, gdzie ucałował Relikwie, a następnie procesyjnie wprowadzony do świątyni.

Wizytacja kanoniczna rozpoczęła się o godz. 9.00 uroczystym wprowadzeniem Pasterza do kościoła. Następnie miały miejsce przywitania przez dzieci, Parafialną Radę Duszpasterską oraz ks. Proboszcza. Po nich rozpoczęła się Msza święta, w której uczestniczyli członkowie duszpasterstw dorosłych. W Mszy świętej o godz. 10.30 uczestniczyły dzieci i młodzież, a o godz. 12.00 małżeństwa i rodziny. Po południu o 16.00 odbył się sakrament bierzmowania, o 17.30 litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i procesja wokół kościoła. Mszą świętą o godz. 18.00 podsumowano całodzienną wizytację i przedstawiciele parafii wraz z ks. Proboszczem podziękowali ks. bo Edwardowi za te niezwykłe odwiedziny oraz wygłoszone do nas słowa.

Podobne wpisy