Spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej

W dniu 18 września 2016r. o godzinie 19:00 w Salce Domu Katechetycznego odbyło się spotkanie Rady Parafialnej. Rozpoczął Ks. Proboszcz poprowadzeniem modlitwy. W dalszej części wstępnej spotkania przywołane zostały sprawy poruszane na minionej Radzie Parafialnej poprzez odniesienie do protokołu. Następnie omówiono kalendarz nowego roku katechetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem formacji dzieci i młodzieży.

Spotkanie Rady Parafialnej zostało zakończone błogosławieństwem udzielonym przez Ks. Proboszcza wszystkim jego uczestnikom.

About the Author