Msza św. z udziałem dzieci

W niedzielę, 17 września, kolejny już raz o godz. 12 celebrowana była Msza św. z udziałem dzieci. Zasadnicza różnica względem pozostałych Mszy św. polega na tym, że homilia dedykowana jest najmłodszym. Stąd też preferowana jest forma dialogowana, rekwizyty oraz metody aktywizujące. Dzieci mają możliwość dialogowania z księdzem, odpowiadania na pytania bądź zaangażowania się w różne czynności.

W tę niedzielę treść Ewangelii koncentrowała się wokół problemu przebaczenia bliźnim jako warunku przyjęcia Bożego przebaczenia. Dzieci otrzymały karteczki z wypisanymi przykładowymi przewinieniami, jakich mogą doznać (np. ze strony swoich rówieśników), następnie wrzucały karteczki do niszczarki, aby zobrazować proces przebaczenia i niepowracania do doznanych zranień. Pan Bóg także używa swego rodzaju „niszczarki” naszych przewinień. Jest nią konfesjonał. Tu znowu pojawiły się karteczki z przykładowymi grzechami, które dzieci wrzucały do konfesjonału, by uświadomić sobie, że w sakramencie pojednania Pan Bóg te grzechy niszczy i nigdy już do nich nie wraca.

Dzieci otrzymują także karteczki z zadaniami, które należy wykonać i przynieść w kolejną niedzielę. Karteczki posłużą jako losy do zdobycia nagrody.

Zaangażowanie kilkanaściorga dzieci daje nadzieję, że w naszej parafii ta forma ewangelizacji będzie miała stałe miejsce i wyda dobre owoce.

About the Author