Witraż

W ubiegłym tygodniu założono pierwszy komplet ozdobnego wypełnienia okna po prawej stronie ołtarza pt. „Objawienie w Fatimie” z racji 100 lecia Objawień. Wykonany jest z kawałków kolorowego szkła wprawianych w ołowiane ramki. Ramki stanowią kontur rysunku a kreskowanie na szkle i malowanie na nim przeźroczystymi farbami dodaje charakterystyczne elementy (głowę, oczy, ręce, fałdowanie szat, cieniowanie figur).

Obecny witraż składa się z trzech części. Górna przedstawia Matkę Bożą Fatimską. Środkowa kwiaty, polną łąkę nawiązującą do miejsca objawienia i dolna przedstawia trojga pastuszków Łucję de Jesus, Franciszka i Hiacynta Marto, którym ukazała się Najświętsza Maryja Panna.

Autorem witraży jest Prof. dr hab. Tadeusz Boruta z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jest twórcą ponad 500 dzieł malarstwa sztalugowego i licznych rysunków, które prezentował na 67 wystawach indywidualnych i 211 zbiorowych. Zrealizował polichromie, witraże i obrazy monumentalne do 17 obiektów sakralnych w Polsce i za granicą. Autor 3 książek, ok. 100 artykułów i redaktor 5 monografii zbiorowych. Autor i kurator 17 wystaw problemowych.

Zdj. autora www.ur.edu.pl

 

Witraż tuż przed włożeniem do ram okien.

Projekt pierwszego okna.

Witraż kompletny.

About the Author