W dniu imienin ks. Mirosława

Niezwykły dla nas

Dzień obchodzimy:

Dziś uroczyste twe imieniny

Więc śpieszymy złożyć

Szczere życzenia:

Niech dobry patron

Twojego imienia

Darzy cię szczodrą

Łaską i zdrowiem.

Niech w mej modlitwie

Codziennej słowem

Nabożnym proszę

O zdroje łask

Dla ciebie drogi

Kapłanie nasz

About the Author