Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej

Zgodnie z najdawniejszą tradycją Kościoła, w dniu dzisiejszym nie wolno odprawiać Mszy świętych bez udziału ludu. O godzinie 18:00 w porze najbardziej odpowiedniej, odprawiona została Msza Wieczerzy Pańskiej, z pełnym uczestnictwem całej miejscowej wspólnoty; podczas tej Mszy św. wszyscy kapłani i posługujący wypełniają właściwe sobie funkcje.

Dziś komunii świętej można udzielać wiernym tylko podczas Mszy św., natomiast chorym wolno ją zanieść o każdej porze dnia. Należy im przypomnieć ustanowienie Najświętszego Sakramentu i zachęcić do duchowej łączności z wieczorną Mszą św.

Po modlitwie po Komunii celebrans ks. proboszcz Stanisław Wójcik, stojąc przed ołtarzem, nałożył kadzidło do kadzielnicy, uklęk i okadził Najśw. Sakrament potrójnym rzutem. Następnie otrzymał welon, wziął puszkę i okrył ją welonem i Najśw. Sakrament przeniósł w procesji na miejsce przechowania przygotowane w odpowiednio ozdobionej kaplicy. Na czele procesji ministrant niósł krzyż, a przy Najśw. Sakramencie świece i kadzielnicę. W tym czasie zebrani parafianie śpiewali hymn Sław, języku, tajemnicę.

[Best_Wordpress_Gallery id=”97″ gal_title=”2019 W Czwartek”]

About the Author