Wiosenne spotkanie Rady Parafialnej

W dniu 31 marca br o godz.18.00 odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Tradycyjnie posiedzenie Rady rozpoczął ks. Proboszcz Stanisław Wójcik krótką modlitwą, po której  odczytany został protokół z poprzedniego spotkania.

Zostały omówione bieżące sprawy parafii .Przede wszystkim poruszono problem formacji parafian w różnych grupach wspólnotowych , zastanawiano się nad sposobem zwiększenia ich liczebności i frekwencji w spotkaniach. Została przekazana informacja o najbliższych pracach , które zostaną podjęte w parafii, wśród nich należy wymienić przede wszystkim montaż dużego witraża nad wejściem do świątyni. Ksiądz Proboszcz zasygnalizował również kwestię obchodów 25 – lecia naszej parafii, które obchodzić będziemy w przyszłym roku. Uroczystości zostaną poprzedzone misjami parafialnymi.

Następnie administratorzy strony internetowej Marta Bała i Marcin Czyrek przedstawili ogólną sytuację strony m.in. brakiem dzielenia się wiadomościami ze wspólnot parafialnych  oraz statystyki oglądalności. Wspólnie podjęty został temat  oczekiwań względem zawartości strony. Pomysły zostały zapisane i przy przebudowie strony możliwe zostaną wdrożone.

Na koniec ustaliliśmy, że następne spotkanie odbędzie się we wrześniu.

Spotkanie zakończyło się modlitwą i błogosławieństwem udzielonym przez Ks. Proboszcza.

About the Author