Delegacja PZC w Myczkowcach

W dniach 22-24 października 2021 r. w Myczkowcach odbyło się spotkanie członków Parafialnych Zespołów Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Nasz PZC reprezentował Stanisław Łuszczki i Marcin Czyrek. Po długiej przerwie wolontariusze Caritas z ponad 100 parafii z radością przybyli, aby modlić się, wymieniać się doświadczeniami świadczonej pomocy charytatywnej oraz zapoznać się z informacjami o aktualnych akcjach pomocowych Caritas.

Ważnym punktem każdego dnia spotkań była Msza św. W czasie Eucharystii – kazania głosił dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej – ks. kan. Piotr Potyrała, wskazując na wzór miłosierdzia w osobie św. Jana Pawła II oraz bł. Stefana Wyszyńskiego. Podczas spotkań formacyjnych Ksiądz Dyrektor zaprezentował szerokie spektrum działań Caritas w czasie pandemii, a także bieżące akcje pomocowe oraz najbliższe plany, natomiast s. Agata Jakieła, która m.in. pełni funkcję koordynatora programu Na codzienne zakupy omówiła funkcjonowanie oraz sposoby kwalifikowania seniorów do tego programu.  Ks. Bogdan Janik – dyrektor Ośrodka w Myczkowcach – opowiedział o trwających turnusach rehabilitacji pocovidowej oraz przeprowadzanej termomodernizacji ośrodka.

Do wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas przybył także dyrektor Caritas Polska – ks. dr Marcin Iżycki, który zrelacjonował bieżące działania krajowe oraz zagraniczne.

/caritas.rzeszow.pl/

Tradycją spotkań jest dokonywany przez Zarząd Caritas Diecezjalny wpisów pamiątkowych do kronik.
Od lewej.: Stanisław Łuszczki, s. Agata, Marcin Czyrek, Ks. kan. Piotr Potyrała – dyr. Caritas Diec. Rzeszowskiej
Stanisław Łuszczki przegląda informator.
Delegaci Parafialnych Zespołów Caritas w auli.
Uroczysta msza św. /od lewej ministrant Adam, Stanisław Łuszczki, ks. Piotr Potyrała, ks. dr Marcin Iżycki, ks. Bogdan Janik/
About the Author