Okres Adwentu

Rys. Jan Stańko

Trwa od nieszporów przed pierwszą sobotą Adwentu do nieszporów w wigilię Bożego Narodzenia wyłącznie. Okres przed świętami Bożego Narodzenia, trwający około czterech tygodni, nazywa się Adwentem (od wyrazu łacińskiego: adventus znaczy: przyjście)..

Jest to czas przygotowania się do godnego obchodzenia pamiątki przyjścia Pana Jezusa na świat po to, by nas uwolnić od grzechu czyli przywrócić nam godność dzieci Bożych.

Dobry katolik oczyszcza swoją duszę z grzechów przez spowiedź świętą i wprowadza Pana Jezusa do swego serca, przyjmując Komunię świętą. Takie przy- gotowanie do uroczystości Bożego Narodzenia jest dla duszy najbardziej pożyteczne a Panu Jezusowi najmilsze, świadczy bowiem o zrozumieniu Jego przyj- ścia na świat.

W Adwencie codziennie w kościołach odprawia się Mszę świętą – zwaną roratami – ku czci Najświętszej Maryi Panny, którą Pan Bóg wybrał i przygotował na Matkę ziemską dla swego Syna, a naszego Odkupiciela.

Wieniec Adwentowy wskazuje na wiecznie trwający adwent – oczekiwanie ludzkości. Cztery zapalane w kolejne Niedziele Adwentu świece symbolizują zbliżanie się do Chrystusa, który jest Prawdziwą Światłością. Dodatkowa świeca – Roratka- symbolizuje Maryję – Jutrzenkę, która poprzedza, daje światu Chrystusa. Świecę tę zwykle przewiązuje się białą lub niebieską wstęgą i ustawia w prezbiterium w pobliżu ołtarza.

Rysunek: Jan Stańda. Fot. M.Czyrek,

About the Author