Pokój temu domowi !! Wizyta duszpasterska.

O chodzących po kolędzie księżach pisał już Mikołaj Rej wkładając w usta wójta krytykę plebana:

„… potym bieży po kolędzie / w każdym kącie dzwonić będzie / Więc woła Illuminare / a ty chłopku musisz dare…”.

Dziś wizyta duszpasterska wygląda inaczej i ma charakter domowej liturgii. To nie tylko błogosławieństwo, ale przede wszystkim bezpośrednie spotkanie duszpasterza z parafianami. Przygotowanie do takiej wizyty powinno przebiegać w dwóch wymiarach: duchowym i zewnętrznym przygotowaniu domu.

Stół nakryty białym obrusem, na nim krzyż, świece, wodę święconą oraz w miarę możliwości kropidło. Na stole możemy położyć Pismo święte a dzieci uczęszczające do szkoły zeszyty katechetyczne. Wszyscy domownicy oczekują kapłana w odpowiednim, stosownym do okoliczności stroju.

Przed przybyciem kapłana możemy wspólnie pomodlić się słowami:
Dziękujemy Ci Chryste za to, że przysyłasz nam kapłana na znak Twej wśród nas obecności. Spraw, aby wraz z jego przybyciem zagościł w naszym domu Twój pokój, a błogosławieństwo Twoje niech spocznie na nas, domownikach. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Kapłan wchodząc pozdrawia domowników słowami:
K. Pokój temu domowi.
W. I wszystkim w nim mieszkającym.
K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Następują teraz: modlitwy o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny, ucałowanie krzyża, pokropienie wodą święconą, rozmowa duszpasterska. Na zakończenie wizyty kapłan składa życzenia dla rodziny.

Po wizycie kapłana odmawiamy wspólnie następującą krótką modlitwę:
Dobry i miłosierny Boże, polecamy Twojej opiece nasz dom, rodzinę i wszystko, co posiadamy. Spraw, abyśmy zawsze byli złączeni z Tobą. Amen.

About the Author