Za nami XIV Pielgrzymka Pracowników i Wolontariuszy Caritas

Blisko 2500 osób z 23 Caritas diecezjalnych i Caritas Polska spotkało się – jak co roku, podczas Pielgrzymki Pracowników i Wolontariuszy Caritas w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. XIV Pielgrzymka środowisk Caritas odbyła się pod hasłem „Czy jesteście zdolni do marzeń?”.

Uczestnikami XIV Pielgrzymki Pracowników i Wolontariuszy Caritas naszego PZC byli: Emilia Malinowska i Prezes Stanisław Łuszczki.

Uczestnikami XIV Pielgrzymki Pracowników i Wolontariuszy Caritas naszego PZC była Emilia Malinowska i Prezes Stanisław Łuszczki.

Motto Pielgrzymki pochodzi ze słów Papieża Franciszka wygłoszonych podczas Światowych Dni Młodzieży: „Czy jesteście zdolni do marzeń? Kiedy serce jest otwarte, jest zdolne do marzeń, bo jest w nim miejsce na miłosierdzie. Jest miejsce na czułość wobec tych, którzy cierpią. Jest miejsce, by stanąć obok tych, którzy w sercu nie mają pokoju albo którym brakuje tego, co potrzebne do życia, lub którym brakuje najpiękniejszej rzeczy – wiary, miłosierdzia.”

Przedstawiciele Szkolnego Koła Caritas na XIV Pielgrzymkce Pracowników i Wolontariuszy Caritas w Krakowie

Przedstawiciele Szkolnego Koła Caritas na XIV Pielgrzymkce Pracowników i Wolontariuszy Caritas w Krakowie

Punktem centralnym Pielgrzymki była Msza święta w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, pod przewodnictwem abpa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego. Homilię wygłosił bp Wiesław Szlachetka, przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski, który przypomniał obecnym w Łagiewnikach, że „bez Chrystusa nawet najbardziej spektakularne czyny miłosierdzia to nic”, a  „duchowa radość jest pierwszym owocem czynów miłosierdzia”. „Jeśli troska o zbawienie będzie najważniejsza, to nie zabraknie troski o ubogich, bo troska o ubogich służy zbawieniu” – mówił do zgromadzonych podczas homilii.

Pielgrzymom w modlitwie i uwielbieniu towarzyszył młodzieżowy zespół z Tymowej (Diecezja Tarnowska) pod opieką p. Magdaleny Bednarek.

Konferencję pt. „Idźcie i odpocznijcie nieco” wygłosił rekolekcjonista ks. Marcin Kowalewski CMF, który przypomniał pielgrzymom o roli i potrzebie odpoczynku w życiu człowieka zaangażowanego w wolontariat. Odpoczynek taki powinien mieć formą zarówno fizyczną, psychiczną i duchową.

O godzinie 15:00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach uroczyście odmówiono koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencjach Caritas.

Organizatorami Pielgrzymi były Caritas Polska i Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Tekst: www.caritas.pl

About the Author