Confirmatio – zobowiązuje do apostolstwa.

Bierzmowanie to jeden z siedmiu sakramentów który umacnia w wierze, a tym samym miejsce dopełnienia w Chrystusie tego związku, który został zapoczątkowany w sakramencie chrztu.

Katechizm Kościoła Katolickiego podkreśla, że ochrzczeni przez bierzmowanie ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

Łaska udzielana w sakramencie bierzmowania jest darem męstwa. Ten dar odpowiada potrzebie umocnienia do podjęcia duchowej walki wiary i miłości w celu pokonania pokus i dawania w świecie świadectwa słowem i życiem chrześcijańskim z odwagą, zapałem i wytrwałością.

4 marca 2017 r. w naszym kościele bierzmowanie odbyło się podczas Mszy Świętej o godz. 10:00. Najważniejszym momentem udzielenia sakramentu to modlitwa ks. Biskupa Jana Wątroby z wyciągniętymi rękami, za osoby, które bierzmował. Ks. Biskup podchodził do każdego kandydata którego kreślił olejem krzyżma znak krzyża na czole i wymawiał przy tym słowa: wybrane imię, PRZYJMIJ ZNAMIIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO. Bierzmowani odpowiadali AMEN. Ks. Biskup dodaje POKÓJ Z TOBĄ. Po tych obrzędach była dalej sprawowana Msza Święta.

św. Jan Paweł II podkrślał wartość sakramentu bierzmowania, który dzięki specjalnemu darowi Ducha Świętego pozwala składać dojrzałe świadectwo wiary w Chrystusa oraz pojmować w sposób bardziej świadomy i przemyślany swoją rolę w życiu i apostolstwie Kościoła.

[Best_Wordpress_Gallery id=”39″ gal_title=”Bierzmowanie 2017″]

About the Author