Środa Popielcowa. Początek Wielkiego Postu

Popielec

Rozpoczynamy Wielki Post. Nie jest to wprawdzie dzień świąteczny, wierni jednak tradycyjnie uczestniczą w Mszy św. połączonej z obrzędem posypania głów popiołem. W naszej parafii jest to pierwszy dzień rekolekcji wielkopostnych. Msze św. są o godz. 7:00, 9:00, 16:00 i 18:00.

W dawnych zapiskach ks. bpa Jakiela czytamy:

Znaczenie liturgiczne. Kościół święty poświęca popiół ze spalonych gałązek palmowych poświęconych poprzedniego roku w Niedzielę Palmową. Popiół jest symbolem znikomości rzeczy ziemskich, a przez po- sypanie nim naszych głów, przypomina Kościół święty prawo śmierci i upokarza naszą pychę. Wszystko, co ziemskie przeminie! Chrześcijanin pamięta o tym, dlatego przez pokutę i dobre uczynki, przez pełnienie woli Bożej na ziemi, przygotowuje się do śmierci, która jest bramą przejściową do świetlanej, wiecznej szczęśliwości w niebie z Bogiem.

Kapłan poświęcając popiół odmawia szereg antyfon i modlitw, prosząc o pokorę i o ducha pokuty dla wiernych. Prośmy o te wielkie łaski dla nas.

Poświęconym popiołem kapłan posypuje głowy wiernych. Wierni w czasie tego obrzędu klękają lub stoją pokornie, kapłan zaś, biorąc szczyptę popiołu i posypując głowy, mówi do każdego wiernego: Pamiętaj człowiecze, żeś proch i w proch się obrócisz.

Po skończeniu posypywania popiołem głów wiernych, kapłan modli się:

Dozwól nam, Panie, rozpocząć tymi świętymi postaciami zawód żołnierzy chrześcijańskich, aby wstrzemięźliwość była nam pomocą w walce z duchem zła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Za: Modlitewnik z 1963r, Bp Stanisław Jakiel


Bp Stanisław Jakiel (ur. 12 kwietnia 1910 w Jaćmierzu, zm. 26 marca 1983 w Przemyślu) – polski duchowny rzymskokatolicki, doktor teologii, biskup pomocniczy przemyski w latach 1957–1983.

Zdj. http://www.budylancuckie.przemyska.pl

About the Author