Dzień bez Eucharystii. Ołtarz obnażony.

Drugi dzień Triduum Paschalnego- dzień Sądu , męki i śmierci Pana Jezusa. Jest to jedyny dzień w roku , kiedy nie jest sprawowana Msza Święta , w kościele zaś odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej. Punktem kulminacyjnym tego dnia jest adoracja krzyża . Ze względu na męczeńską śmierć Ukrzyżowanego Jezusa kapłani używają w Wielki Piątek szat liturgicznych w kościele czerwonym. Zgodnie z ceremoniałem liturgicznym do czasu Wigilii Paschalnej nie używa się instrumentów muzycznych , ani dzwonków. T o wymowne milczenie tego dnia nie jest milczeniem rozpaczy, ale zadumy i zachwytu nad miłością zdolną do ofiary, aż po ofiarę Krzyża.

W naszej parafii Liturgia Wielkopiątkowa – Liturgia Męki Pańskiej rozpoczęła się o godz. 17.00.

Składała się z czterech części:

  • liturgii słowa,

  • adoracji Krzyża,

  • Komunii świętej
  • przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego

Adoracja przy Bożym Grobie trwała do godziny 23.00. Zostały odśpiewane trzy części Gorzkich Żali, a po nich wierni mogli trwać przed Najświętszym Sakramentem na indywidualnej modlitwy.

Fot.BT

______________________________________________________

Na terenie naszej parafii drugim miejscem sprawowania Triduum Paschalnego a tym dniu liturgii Męki Pańskiej była Kaplica Szpitalna Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej.

Ołtarz zupełnie obnażony: bez krzyża, świeczników i obrusów.

Liturgia słowa.

Adoracja krzyża. Oto drzewo Krzyża, Pójdźmy z pokłonem.

Kolejno Kapłani, duchowieństwo i wierni przeszli procesjonalnie przed Krzyżem i oddali mu cześć.

Zgodnie z wielowiekową tradycją, w Wielki Piątek po ukończeniu liturgii Męki Pańskiej, przenosi się Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego …

… i wystawia do adoracji.

About the Author