Wielki Czwartek- rozpoczęcie Triduum Paschalnego

Wielki Czwartek w Kościele katolickim rozpoczyna obchody Triduum Paschalnego. To szczególny czas w kalendarzu liturgicznym – w tym dniu rozpoczynają się obchody największych chrześcijańskich świąt. Tego dnia wieczorem odprawiana jest Msza Wieczerzy Pańskiej, która upamiętnia wydarzenia z Ostatniej Wieczerzy. Tamtego pamiętnego wieczoru Jezus, podczas spożywania posiłku, wziął chleb, zaczął łamać i mówił: “to jest Ciało moje”. Po wieczerzy wziął kielich z winem i powiedział: “pijcie z niego wszyscy, to jest moja Krew, która za was będzie wylana. To czyńcie na moją pamiątkę”. Tym samym Jezus ustanowił dwa sakramenty: Eucharystii i Kapłaństwa. W Wieczerniku Jezus zrobił jeszcze jedną, nie mniej zaskakującą rzecz: umył uczniom nogi, choć czynność ta była zarezerwowana dla niewolników. W ten sposób ukazał nam wszystkim ,że w swoim życiu powinniśmy się kierować zasadami służby i ofiary.

     Wielki Czwartek w naszej parafii przeżywany był szczególnie uroczyście. Mszę Wieczerzy Pańskiej sprawowali wszyscy kapłani pracujący w parafii. Homilię wygłosił ks. Krzysztof Szot.

Końcowym elementem liturgii tego dnia było przeniesienie Najświętszego Ciała Pana Jezusa do ciemnicy, i Jego indywidualna adoracja do godz. 22.00.

Wielki Czwartek – to również dzień ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa – stajemy w obliczu wielkiej Tajemnicy powołania i za księdzem Janem Twardowskim powtarzamy :

„ … przed kapłaństwem w proch padam,

i przed kapłaństwem klękam…”

Kierujemy w tym dniu nasze myśli i modlitwy w kierunku kapłanów pracujących w naszej wspólnocie parafialnej.

Tekst:MB

Fot.: MCZ

Liturgia wielkoczwartkowa zakończyła się procesją
Złożenie Najświętszego Sakramentu do “ciemnicy”
Ciemnica to miejsce upamiętniające modlitwę Jezusa w ogrodzie oliwnym oraz nocy spędzonej w ciemnej celi.
Dzień ten obchodzony jest na pamiątkę ustanowienia sakramentów: kapłaństwa i Eucharystii.
W Domu Katechetycznym uroczyste składanie życzeń naszym księżom od grup parafialnych.

Podobne wpisy