Liturgiczne wspomnienie Świętej Rity z Cascii

22 maja przeżywaliśmy w naszej parafii uroczystość liturgicznego wspomnienia Św. Rity z Cascii.

Ta włoska święta przyciąga strapione kobiety, przygniecione ciężkimi problemami życia, chorych , samotnych, znajdujących się z ludzkiego punktu widzenia w sytuacjach beznadziejnych. Święta Rita jest szczególnie łaskawa dla tych, którzy nie mogą mieć dzieci- prosząc ją więc o dar macierzyństwa. Rozwiązuje wiele problemów przez które sama przechodziła – tak więc samotni proszą ją o miłość, skłóceni o dar pojednania, o zgodę i jedność w rodzinach i sąsiedztwie, chorzy proszą o łaskę zdrowia.

Kult świętej jest bardzo żywy we Włoszech – w Polsce nie ma jeszcze długiej tradycji, bo zaczął się rozwijać w latach 90-tych XX wieku. Przyczynili się do tego Polscy kapłani , którzy studiując we Włoszech, posługiwali także w Cascii. Tam doświadczyli, jak wiele łask wyprasza Święta Rita modlącym się za jej pośrednictwem.

Uroczystości w naszej parafii rozpoczęły się o godzinie 16.30 się modlitwą różańcową z odczytaniem złożonych próśb i podziękowań , a o godzinie 18.00 została odprawiona koncelebrowana , uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Ordynariusza naszej diecezji Bpa Jana Wątroby. Msza Święta transmitowana była przez katolickie radio VIA. Podczas wygłoszonej homilii ks. Bp Ordynariusz poruszył temat uczynku miłosiernego co do duszy i ciała: „modlić się za żywych i umarłych„ .Modli­twa bowiem jest rów­nie sku­tecz­nym spo­so­bem świad­cze­nia miło­sier­dzia wobec inny­ch jak czyn i miło­sier­ne sło­wo. Jeste­śmy wezwa­ni, tak jak św. Sio­stra Fau­sty­na do bycia miło­sier­nym zawsze i wszę­dzie: „Sam mi każe­sz się ćwi­czyć w trzech stop­nia­ch miło­sier­dzia; pierw­sze: uczy­nek miło­sier­ny – jakie­go­kol­wiek on będzie rodza­ju; dru­gie: sło­wo miło­sier­ne – jeże­li nie będę mogła czy­nem, to sło­wem; trze­cim – jest modli­twa. Jeże­li nie będę mogła oka­zać czy­nem ani sło­wem miło­sier­dzia, to zawsze mogę modli­twą. Modli­twę roz­cią­gam nawet tam, gdzie nie mogę dotrzeć fizycz­nie (Dz. 163).” Ks. Bp podkreślał jak ważna w życiu chrześcijanina jest modlitwa za drugiego człowieka , modlitwa wspólnotowa i wstawiennicza , powtórzył za Świętym Jakubem : „ módlcie się jeden za drugiego …….. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego „ (Jk 5;16) . Jako wspólnota nie możemy też zapominać o tych co już odeszli.

Po koniec nabożeństwa poświęcone zostały przyniesione przez wiernych róże. Legenda mówi, że krótko przed śmiercią Rita poprosiła o przyniesienie róży ze swojego klasztornego ogródka. Mimo zimy i mrozu jej przyjaciółka znalazła pod śniegiem rozkwitłą różę i zaniosła ją ciężko chorej Ricie. Stąd te kwiaty stały się atrybutem Świętej.

Po Mszy Świętej odmówiono  nowennę do Świętej Rity, a następnie wierni mogli oddać cześć jej Relikwiom.

[Best_Wordpress_Gallery id=”53″ gal_title=”2017 św Rita”]

About the Author