Odpust z racji św. Brata Alberta

Nie ma co się martwić, tylko Panu Bogu wszystko polecić.

św. Brat Albert Chmielowski

W dzisiejszą niedzielę obchodzony był odpust z racji św. Brata Alberta – patrona kaplicy w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 św. Jadwigi Królowej, którego kalendarzowe wspomnienie przypada w poniedziałek – 17 czerwca.

Obraz kanonizacyjny namalowany przez s. Lidię Pawełczak, Watykan, 1989 r. Fot. z Archiwum Sióstr Albertynek w Krakowie
Obraz kanonizacyjny namalowany przez s. Lidię Pawełczak, Watykan, 1989 r. Fot. z Archiwum Sióstr Albertynek w Krakowie

Podczas Mszy świętej kanonizacyjnej w Rzymie 12 listopada 1989 r. Jan Paweł II tak mówił:

„A oto Brat Albert. Postać tak mocno wpisana w dzieje Krakowa, narodu polskiego, w dzieje zbawienia. Trzeba «duszę dać» – taka była, zdaje się, myśl przewodnia Adama Chmielowskiego już od młodych lat. Jako siedemnastoletni student szkoły rolniczej wziął udział w walce powstańczej o wyzwolenie swej ojczyzny z obcego jarzma – i odtąd pozostał kaleką, do końca życia. Prawdy swojego powołania szukał na drodze twórczości artystycznej, pozostawiając po sobie dzieła, które do dzisiaj przemawiają szczególną głębią wyrazu. Coraz bardziej jednakże oddalał się od twórczości malarskiej. Chrystus przemawiał do niego głosem innego powołania i kazał mu szukać coraz dalej: «Ucz się ode Mnie […], że jestem cichy i pokorny sercem […]. Ucz się». Adam Chmielowski był uczniem gotowym na każde wezwanie swojego Mistrza i Pana. […] W tej niestrudzonej, heroicznej posłudze na rzecz najbardziej upośledzonych i wydziedziczonych znalazł ostatecznie swą drogę. Znalazł Chrystusa. Przyjął Jego jarzmo i brzemię. Nie był tylko «miłosiernikiem». Stał się jednym z tych, którym służył. Ich bratem. Szary brat”.

Podobne wpisy