Rekolekcje dla członków Parafialnego Zespołu Caritas

Kluczem do Wielkiego Postu powinny być uczynki miłosierdzia. „Miłosierdzie Boże zmienia serce człowieka i pozwala mu doświadczyć wiernej miłości, sprawiając, że i on staje się zdolny do miłosierdzia”

Papież Franciszek

Caritas Diecezji Rzeszowskiej organizował rekolekcje dla członków Parafialnego Zespołu Caritas. Delegaci z naszej parafii Stanisław Łuszczki z małżonką wzięli udział w pierwszej serii rekolekcji w Myczkowcach w dniach od 3 – 5 marca br.

Od lewej: Stanisław Łuszczki, ks. Bogdan Janik, ks. ks. dr Piotr Potyrała, ks. Stanisław Słowik
Konferencja w auli
About the Author