W nocy z 24 na 25 grudnia …

Co roku w nocy z 24 na 25 grudnia katolicy udają się na Pasterkę – pierwszą Mszę Bożego Narodzenia. Eucharystia jest odprawiana o północy i otwiera oktawę liturgicznych obchodów związanych z tajemnicą Wcielenia. Pasterka to centralny punkt obchodów związanych z narodzinami Jezusa Chrystusa.

Wieczór wigilijny, który poprzedza kolejną rocznicę przyjścia na świat naszego Zbawiciela – Jezusa Chrystusa jest wieczorem wyjątkowym, długo wyczekiwanym zarówno przez dzieci jak i dorosłych. Każdy z nas spędza go w gronie najdroższych mu osób. Jego rodzinna, pełna optymizmu, radosna atmosfera udziela się każdemu, nawet największym arogantom.

Punktem kulminacyjnym całego wieczoru jest Pasterka. Uroczysta Msza Św. upamiętnia oczekiwanie i żarliwą modlitwę pasterzy dążących do Betlejem.

Pasterka swoją nazwę zawdzięcza ubogim chłopom, którzy jako pierwsi przybyli do małego Jezusa. Radosną nowinę przyjścia na świat Zbawiciela, Anioł z nieba oznajmił właśnie pastuszkom, pilnującym swoich owiec. Bez wahania udali się oni do miasta dawidowego, gdzie znaleźli „Dziecię owinięte w pieluszki i położone w żłobie”.

W naszej parafii uroczystej Eucharystii, która rozpoczęła świętowanie obchodów Bożego Narodzenia przewodniczył ksiądz Proboszcz Stanisław Wójcik, a wraz z nim księża wikariusze pracujący w naszej parafii oraz Dyrektor Katolickiego Radia VIA ks. Witold Wójcik.. W homilii ksiądz Proboszcz podkreślał znaczenie dla świata i dla człowieka narodzin Jezusa Chrystusa. Zwracał uwagę także na to, że dzisiaj Jezus rodzi się w naszych sercach, ale także ma rodzić się w rodzinach, parafiach, miejscach pracy, Ojczyźnie i całym świecie przynosząc tak bardzo potrzebny pokój, radość i zgodę. Nawiązał też szczególnie do obchodzonego w tym roku liturgicznym hasła „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” , które nakierowuje nas na Osobę Ducha Świętego. Wszyscy bowiem potrzebujemy jak wspominał ks. Proboszcz odnowienia charyzmatów, którymi zostaliśmy obdarzeni przez Ducha Świętego podczas sakramentu chrztu i bierzmowania. Jeżeli zaś uświadomimy sobie jakie są zaś owoce Ducha Świętego i nimi będziemy się kierować w naszym życiu i nimi żyć, to nasze życie zostanie napełnione prawdziwą Światłością , a pokój będzie w naszych sercach , rodzinach , w naszych miejscach pracy.

Po zakończonej Mszy Świętej licznie zebrani parafianie i sympatycy naszej parafii zatrzymywali się przy żłóbku na chwilę zadumy i modlitwy.

About the Author