Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

fot.MC

Uroczystość Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny oraz cały miesiąc listopad to czas szczególnej pamięci o zmarłych. Odwiedzamy ich groby, zapalamy znicze, kładziemy kwiaty. Jednak najważniejszą formą pamięci jest modlitwa! Z tej racji wierni w tym czasie gromadzą się na Mszy świętej i jej owoce ofiarują za swoich bliskich zmarłych. Wypisują także imiona swoich zmarłych polecając ich w wypominkach, zyskują odpusty, przyjmują Komunię świętą oraz pełnią dobre uczynki.

W uroczystość Wszystkich Świętych Msze święte w naszym kościele będą jak w każdą niedzielę: o 7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00 i 18:00 oraz o godz. 14:00 na pobliskim cmentarzu pod przewodnictwem J.E. ks. Bp Edwarda Białogołwoskiego.

W Dzień Zaduszny (2 listopada) Msze święte w naszym kościele będą o 6:30, 7:00, 7:30 i 18:00. W tym dniu o 17.30 odbędzie się po kościele procesja z modlitwami za zmarłych.

Najcenniejszą modlitwą za zmarłych jest Msza Święta. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina: „Ofiara eucharystyczna jest też składana za wiernych zmarłych w Chrystusie, którzy jeszcze nie zostali całkowicie oczyszczeni, by mogli wejść do światłości i pokoju”. Warto się zastanowić: czy w minionym roku, z racji rocznicy śmierci lub imienin czy urodzin, była odprawiona Msza Św. za Twoich bliskich zmarłych?

Pięknym zwyczajem jest wyczytywanie imion i nazwisk naszych bliskich zmarłych, których polecamy modlitwie Kościoła. Każde imię to osobna historia, niepowtarzalny ludzki los. Modląc się za zmarłych, dziękujemy za ich życie, za dobro, które wnieśli, prosimy o przebaczenie ich grzechów, błagamy o dar nieba. My też kiedyś będziemy potrzebowali takiej modlitwy!

W naszym kościele wypominki będą odprawiane od 3 listopada codziennie przez cały miesiąc o godz. 17:30. Kartki na wypominki znajdują się za ławkami w kościele. Wyraźnie wypełnione możemy składać w zakrystii. Tu także możesz pobrać kartkę na wypominki.

W związku z listopadowym wypominkami warto wspomnieć o naszych dwóch księżach wikariuszach, którzy odeszli do Pana.

śp. ks. Marek Draus

14 marca 2017r., jako wspólnota parafialna przeżywaliśmy śmierć ks. Marka Drausa, który pracował wśród nas i dla nas od 2014 r. Śmierć nagła i niespodziewana , nikt z nas nie spodziewał się , że nie wróci do nas z krótkiego pobytu w szpitalu….

Ksiądz Marek we wszystkich parafiach , w których posługiwał, a więc w Jaśle , Frysztaku i w naszej wspólnocie , nadzwyczaj hojnie dzielił się sobą, swoją dobrocią, wielkodusznością . Był wspaniałym organizatorem koncertów poświęconych św. Janowi Pawłowi II we Frysztaku. Prowadził także wakacyjne oazy dla dzieci i młodzieży, pracował z młodzieżą w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym we Frysztaku i z chorymi dziećmi –jako katecheta w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie. Pamiętamy go jako człowieka z niezwykłym poczuciem humoru i wielkim dystansem do siebie. Był lubiany przez parafian , uczniów, ministrantów, oazowiczów.

śp. ks. Marcin Szopiński

W poniedziałek 18 września 2017r. po rocznych zmaganiach z chorobą nowotworową zmarł ks. Marcin Szopiński – Pan powołał go do Siebie w tak ciekawym dniu: we wspomnienie liturgiczne świętego Stanisława Kostki, patrona młodych. Jego życie kapłańskie przepełniała miłość do eucharystycznego Jezusa , która przejawiała się podczas częstych adoracji Najświętszego Sakramentu. Tą miłością dzielił się posługując w wielu wspólnotach – począwszy od Ruchu Światło –Życie, poprzez Ruch Focolari , wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym „ MIRIAM „ , a także jako diecezjalny egzorcysta.

About the Author