Życzenia dla księży w Wielki Czwartek

The Blessed Sacrament | AirMaria.com

Kapłaństwo jest powołaniem, ……. To znaczy, że jest ono ściśle wzorowane na Chrystusie, nie jako osobiste wyróżnienie, lecz po to, abyśmy nieustannie służyli innym ( św. Jan Paweł II)

Drodzy Kapłani

Kapłaństwo to szczególna służba.
Życzymy Wam abyście zawsze, mimo napotykanych na drodze swojej posługi trudności pamiętali, że jesteście narzędziami Jezusa,
przez które otacza On nas wiernych swoją bezgraniczną miłością.
Niech Ten, który Was powołał obdarza Was łaskami, których najbardziej potrzebujecie, by jeszcze pełniej realizować swoje powołanie.
Życzymy Wam, abyście zawsze byli wierni Kapłaństwu Chrystusowemu.

Duszpasterstwa naszej parafii.

About the Author