Sakrament Bierzmowania w naszej parafii

W sobotę 17 marca w naszej wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania przez młodzież z naszej parafii oraz parafii sąsiednich: Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Św. Floriana Rzeszów Załęże oraz z parafii św. Józefa Kalasancjusza . O godz. 9:00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Bpa Edwarda Białogłowskiego z udziałem księży proboszczów parafii z których pochodziła bierzmowana młodzież.

 Bierzmowanie to sakrament, który został ustanowiony przez Pana Jezusa w dniu pięćdziesiątnicy, gdy na zgromadzonych na modlitwie w wieczerniku Apostołów zesłał Ducha Świętego. Natomiast w Dziejach Apostolskich (Dz 8:17) czytamy: „Wtedy więc wkładali (Apostołowie) na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego”. Owo wkładanie rąk Kościół katolicki uznaje za początek sakramentu bierzmowania. Do gestu tego w bardzo wczesnym okresie dodano namaszczenie wonną oliwą. Ten dodatkowy znak pozwalał lepiej wyrazić prawdę, że sakrament bierzmowania udziela daru Ducha Świętego.

Podczas bierzmowania kandydat zostaje więc namaszczony przez biskupa olejem krzyżma na czole na znak pieczęci duchowej, znamienia Ducha Świętego, które otrzymuje jako dojrzały wyznawca Chrystusa. Darem sakramentu bierzmowania jest Duch Święty, który daje moc i radość bycia świadkiem Chrystusa w życiu Kościoła. I właśnie do bycia odważnym świadkiem wiary zachęcał w kazaniu ks. Biskup Białogłowski , do odważnego dawania świadectwa o przywiązaniu do Chrystusa i Jego Ewangelii w tak trudnych czasach w jakich żyjemy – Każdy bierzmowany musi pamiętać, że jest zobowiązany – jako prawdziwy świadek Chrystusa – do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do jej bronienia.

Czym jest sakrament bierzmowania ? Dokładnie mówią o tym słowa Katechizmu Kościoła Katolickiego ( 1303 ). Jest on świadomym, dobrowolnym, dorosłym i odpowiedzialnym przypieczętowaniem wiary, a także przynależności zarówno do Kościoła powszechnego jak i do parafii. Zacieśnia on naszą więź z Bogiem, Synem Bożym i Kościołem :

„ Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:
– zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić “Abba, Ojcze!”;
– ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
– pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
– udoskonala naszą więź z Kościołem;
– udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża „

(BM)

[Best_Wordpress_Gallery id=”71″ gal_title=”2018 Bierzmowanie”]

About the Author