Kolonia letnia w Myczkowcach

W drugim turnusie kolonii Caritas Diecezji Rzeszowskiej w dniach 17 – 26 lipca 2018 roku uczestniczyły dzieci kierowane z naszej parafii oraz przez Urząd Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski. W sumie wypoczywało 120 dzieci podzielonych na 10 grup.

Koloniści codziennie uczestniczyli we Mszy świętej i z uwagą słuchali interesujących homilii ks. Karola. Pod kierunkiem wychowawców realizowali program „Szczęśliwe dni” oraz program profilaktyki uzależnień.

W czasie turnusu dzieci brały udział w konkursach: religijnym, muzycznym, plastycznym, ekologicznym oraz zawodach sportowych.

40 dzieci objętych zostało realizacją projektu „Wesołe Wakacje” współfinansowanego przez Caritas Polska w ramach Programu „100 na 100 – lecie Odzyskania Niepodległości Polski”. Dzieci i młodzież uczestniczyła w zajęciach integracyjnych, w czasie których kształciła swoje kompetencje społeczne i obywatelskie. Blok spotkań Promocja Zdrowego Ruchu zachęcał beneficjentów do zdrowego stylu życia poprzez aktywizację fizyczną i sportową. W ramach tych zajęć uczestnicy wyruszyli na wycieczki piesze po okolicy. Zwiedzili Zaporę wodną na Solinie oraz edukowali się w sali przyrodniczej Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Myczkowcach. Koloniści uczestniczyli także w rozgrywkach sportowych w Dniu Sportu. Ponadto beneficjenci zaangażowani zostali w warsztatach rozbudzania pasji i zainteresowań. Mieli zajęcia muzyczno – rytmiczne, rękodzielnicze, bibułkarskie i plastyczne pt. „Piękna Polska”. Niewątpliwie ważne miejsce w projekcie zajęły zajęcia „Kształcenia postaw odpowiedzialności za siebie i innych”. Oferent w ramach współpracy z Partnerami zorganizował zajęcia pierwszej pomocy przedmedycznej, ochrony przeciwpożarowej oraz o zasadach bezpieczeństwa w ruchu pieszym i drogowym. Realizacje zadania wspomogą przedstawiciele ITD, Policji, Straży Pożarnej i WORD. Przedstawiciele IPN przeprowadzili dla kolonistów lekcję Historii Polski. Wykłady przypomniały m.in. tematykę odzyskania Niepodległości Polski. Prezentacja multimedialna poświęcona była wybitnym Polakom oraz powstaniom narodowym. Czas pobytu umilały dodatkowe atrakcje, m.in. jazda konna, dyskoteki, pogodne wieczorki, itp. Niewątpliwie były to Wesołe Wakacje.

22 lipca z kolonistami spotkał się ks. biskup Jan Wątroba. Wraz z nim przybył ks. Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz siostra sekretarz Agata Jakieła. W trakcie spotkania zdano relację z wydarzeń, które miały miejsce podczas drugiego turnusu. Ksiądz Biskup wyraził radość ze spotkania z dziećmi, podziękował wszystkim pracującym charytatywnie i udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

26 lipca po Mszy św. i spożyciu smacznego obiadu koloniści pełni wrażeń i wzruszeń wyjechali autobusem firmy Transpoll z Łańcuta do domów rodzinnych.

[Best_Wordpress_Gallery id=”86″ gal_title=”2018 myczkowce”]

Źródło: www.myczkowce.org.pl

About the Author